נתן אלקנוביץ מכירת אומנות

פיתוח אתר מסחר ותדמית בתאמה אישית ללקוח היה מאוד שהוא יכול לשלוט בכל דבר באתר בלי עזרה שלנו,
.יצרנו עבורו מערכת בהתאמה אישית שכל השליטה בידיים שלו

קישור למעבר לאתר https://natanelkanovich.com/